VDR w biznesie. Byliśmy świadkami, że prawie wszystko, co istnieje w formie fizycznej, można przekształcić w formę cyfrową lub wirtualną. W ciągu ostatnich kilku dekad widzieliśmy, jak gry, korespondencja, aukcje, zakłady i hazard, a także wiele innych aspektów naszego codziennego życia zostały przeniesione do wymiaru wirtualnego, który w pewnym sensie stał się naszą rzeczywistością. Na początku nowego tysiąclecia doszło do podobnej transformacji wraz z procesem należytej staranności w transakcjach fuzji i przejęć, gdy zainstalowano pierwszy VDR i zastosowano go zamiast PDR. Chociaż narzędzie podobne do VDR było używane przez kredyty ze wskaźnikami ponad dziesięć lat temu do weryfikacji dużej ilości danych w kontekście dużych transakcji, pierwsze VDR do transakcji M&A zostały użyte pod koniec lat 90.

Zakładając, że wszystkie dokumenty są kompilowane przed pierwszym etapem rozwoju opisanym powyżej, samo skonfigurowanie VDR zajmuje średnio od jednego do dwóch tygodni. Wybór i przygotowanie faktycznej zawartości i dokumentów jest znacznie bardziej czasochłonnym zadaniem. Po pierwszym kontakcie między celem a dostawcą VDR, dopóki indeks online nie będzie kompletny i gotowy do użycia (koniec etapu 5), zwykle zajmuje to około 10 dni.

Chociaż teoretycznie VDR można skonfigurować w mniej niż 72 godziny, mało prawdopodobne jest, aby wszystkie zadania dostrajające wymagane po obu stronach mogły zostać wykonane w tak krótkim czasie. Jeśli klient nie skompilował wszystkich niezbędnych dokumentów przed skontaktowaniem się z dostawcą VDR, jest to częste zjawisko, można argumentować, że skanowanie i ładowanie może wydłużyć czas instalacji, ponieważ zadania te muszą być wykonywane równolegle z konfiguracją VDR. Ponadto wstawianie „późnych” dokumentów występuje również w przypadku PDR, a zatem nie ma znaczenia przy porównywaniu okresów konfiguracji VDR i PDR.

Inną charakterystyczną cechą VDR jest obecność wielu funkcji technologicznych i funkcji, które umożliwiają przeprowadzenie złożonej weryfikacji łatwiej, szybciej, wydajniej i wydajniej. Tabela 4 opisuje niektóre z najbardziej znanych atrybutów VDR. Są to jednak tylko atrybuty i nie są ważne dla istnienia i podstawowego funkcjonowania VDR. Jednak niektóre funkcje, takie jak ścieżka audytu i indeksowanie dynamiczne, są dość powszechne i niezwykle przydatne dla VDR. Wraz z innymi funkcjami znacznie zwiększają przewagę VDR nad PDR, której brakuje większości z tych funkcji. Jednak nie każdy dostawca VDR oferuje te funkcje.

Możliwości VDR. Ponieważ celem tego badania jest ocena wykorzystania VDR i zalecenie najlepszych możliwych praktyk związanych z ich wdrożeniem, staramy się ustalić, czy zastosowanie VDR ogólnie poprawia skuteczność transakcji M&A i czy zwiększa wydajność użytkowników podczas procesu należytej staranności. Aby odpowiedzieć na drugie pytanie, musimy postawić się w miejscu użytkownika PDR i odpowiedzieć na pytania, które może mieć taki użytkownik, przed dokonaniem wyboru między nowoczesnym lub klasycznym podejściem przy ocenie niezbędnych informacji o właściwej weryfikacji.

Należy jednak wziąć pod uwagę zalety i wady VDR z punktu widzenia kupującego, ponieważ to nabywca zaoferuje cenę za ten cel. Cena ta może być wyższa, z zastrzeżeniem pewnych warunków kupującego. Potrzeby kupującego w zakresie korzystania z VDR są tak samo ważne jak tradycyjne PDR, a być może nawet bardziej niż potrzeby sprzedającego.

Z tego powodu rozważamy zalety VDR zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Zanim zagłębisz się w zalety i wady VDR, musisz zrozumieć pozycję i cel zarówno kupującego, jak i sprzedającego w transakcji fuzji i przejęć oraz różnice między nimi. W większości transakcji M&A głównym celem sprzedawcy jest sprzedaż jego firmy, spółki zależnej lub poszczególnych aktywów po najwyższej możliwej cenie. Z drugiej strony, celem kupującego, jak wyjaśniono wcześniej, jest ustalenie, czy kupić cel, a jeśli tak, to za jaką cenę. Te pytania określają proces weryfikacji kupującego. Ponieważ obie strony mają sprzeczne cele, nie jest zaskakujące, że większość korzyści dla kupującego może być wadą dla sprzedawcy i odwrotnie. Poniższa tabela podsumowuje zalety i wady zarówno dla celu, jak i klienta, jak opisano bardziej szczegółowo w poniższych sekcjach.