Pandemia COVID-19 zakłóciła globalne łańcuchy dostaw i zmusiła firmy do ponownej oceny swoich modeli logistycznych. W następstwie kryzysu przedsiębiorstwa stają w obliczu nowych wyzwań związanych z logistyką.

Wiele firm zostało zmuszonych do czasowego zamknięcia swoich fabryk i magazynów z powodu pandemii. Spowodowało to niedobór towarów i zaległości w realizacji zamówień. W rezultacie przedsiębiorstwa musiały przeorganizować swoje modele logistyczne, aby dostosować się do nowej rzeczywistości.

W przeszłości firmy mogły polegać na dostawach just-in-time, aby zaspokoić popyt klientów. Jednak w sytuacji, gdy fabryki i magazyny są zamknięte, nie jest to już możliwe. Firmy muszą teraz znaleźć nowe sposoby pozyskiwania towarów i dostarczania ich do klientów w odpowiednim czasie.

Pandemia stworzyła również nowy zestaw wyzwań związanych z zatrudnieniem. W związku z wprowadzeniem środków dystansu społecznego trudno jest znaleźć pracowników, którzy byliby skłonni zaryzykować kontakt z wirusem. Doprowadziło to do niedoboru siły roboczej w sektorze logistycznym.

Aby sprostać tym wyzwaniom, przedsiębiorstwa muszą być gotowe do dostosowania się i zmiany swoich modeli logistycznych. Te, które są w stanie to zrobić, będą miały dobrą pozycję do odniesienia sukcesu w świecie po pandemii.